Свързване на Magento с външни системи

5/5 - (3 гласа)

magento интеграции с външен софтуерMagento e популярна система за създаване на онлайн магазини. Има значителен брой предимства пред другите алтернативи, като не случайно се избира от търговци с мисъл за растеж. В тази статия ще разгледаме някои възможности за свързване на системата с външни платформи, понеже това е често срещан сценарий от нашата практика.

ERP система или складов софтуер

Почти винаги се налага връзката между складовия софтуер и онлайн магазина. Тя може да се изразява в много различни ситуации, но често наблюдавани случаи са:

  • еднопосочна връзка – обновяват се само количествата от централната, външна складова програма;
  • двупосочна връзка – има комуникация и когато продукт се закупи от онлайн магазина – тези данни се пращат веднага и към складовата програма;
  • по-комплексни решения – информацията се предава между повече от две страни. Това може да бъдат външни доставчици, централна складова програма или ERP и онлайн магазин.

За коректното имплементиране на конектори с външни системи е най-удачно да се ползват индивидуално програмирани модули. Готовите и стандартни решения не винаги дават необходимата гъвкавост.

Magmi

Все пак, има готови скриптове, които може в голяма степен да улеснят разработката на конектори с външни системи. Magmi или Magento Mass Importer е open source софтуер, който ни позволява да импортираме голям брой продукти изключително бързо. Спестява се от неудобството да се работи директно с базата данни или дефинираните класове в Magento, като това се изнася в отделен модул, който притежава голяма гъвкавост.

Работата се осъществява предимно с CSV файлове, като може да се синхронизират голям брой полета. Най-често срещан е следния сценарий:

  • първоначално въвеждане на голям брой продукти;
  • периодично обновяване на количества и цени от тип “еднопосочна връзка”. Настройват се необходимите cron задачи;
  • при поява на нов продукт – той се въвежда автоматично в Magento;

Такъв тип връзка може да се направи много лесно при правилна конфигурация.

Разгледайте още страницата с повече информация за изработка на онлайн магазин с Magento.