ERP модули

ERP модули на ProSoft ERP

Системата е съставена от няколко различни модула, като всеки може да функционира самостоятелно, но най – добър ефект се постига при използването на всички заедно. Тогава всички процеси може да се следят и анализират много прецизно.

Модул „Склад“

Модул „Продажби“

Модул „Маркетинг“

Модул „Производство“

Модул „Човешки ресурси“

Модул „Проекти“