Модул “Човешки ресурси”

Чрез този модул можете да водите много ефективно база данни на своите служители. Записи за служителите, имена, пол снимки, образование, предишна месторабота и др. Молби за напускане, възможност да се създаде нова молба за напускане, избиране на причина за напускане, създаване на документи; Молби за разходи, описание на разхода, одобрил разхода; Възможност да се въвеждат дни