Модул “Проекти”

Модул Проекти на ProSoft ERP

С помощта на този модул, можете да следите развитието и разходите за изпълнение на различни проекти. Много ефективен метод за следене на проекти и спазване на поставени графици.

Част от финкционалностите са:
– Управление на различни задачи, части от проект;
– Времеви регистър на всяка конкретна задача;
– Групови времеви отчети;
– Тип на дейностите и следене на разходите за всяка една от тях.

модул "проекти"

Вижте повече информация за ProSoft ERP тук