Модул “Проекти”

С помощта на този модул, можете да следите развитието и разходите за изпълнение на различни проекти. Много ефективен метод за следене на проекти и спазване на поставени графици. Част от финкционалностите са: – Управление на различни задачи, части от проект; – Времеви регистър на всяка конкретна задача; – Групови времеви отчети; – Тип на дейностите и