Модул “Производство”

Модул Производство на ProSoft ERP

Можете да планирате производството много точно, с помощта на специалния инструмент, включен в този модул. Възможно е да се създаде график на базата моментното производствено натоварване. Дори и при outsourcing на част от цикъла, разходите и крайната цена на продукта се проследява лесно.

модул "производство"

Вижте повече информация за ProSoft ERP тук