Модул “Склад”

В този модул имате широк набор от функционалности, свързани с поддържане и следене на складовите наличности. Продукти и услуги; Заявки за материали; Движение на стоки; Пратки към клиенти; Следене по серийни номера; Импортиране на стоков баланс, чрез CSV файлове. Категории стоки; Възможност за различни складове; Ценови листи; Вариации на артикулите; Разнообразни отчети; Този модул напълно