Google реклама

Ads реклама

Google Ads рекламаЕдин много мощен метод за популяризиране на уеб сайт е Google Ads. Това е система за реклама на клик, където можете да привлечете наистина качествен трафик. Необходимо е да имате профил в Google, както и да притежавате определени познания, за да бъде рекламата достатъчно ефективна. Едно от най – важните неща, които трябва да знаете, е че кампанията може да се настрои така, че да се заплаща само за реално доведен потребител на целевата ви страница. Ефектът може да бъде много впечатляващ, като един от най – удачните показатели за ефективност, който измерваме е възвръщаемост на инвестицията (ROI). Според нас, това е най – важният показател за рекламодателя, понеже показва реалния ефект от рекламите върху бизнеса ви. ROI всъщност показва съотношението на нетната печалба на база направените разходи.

Рекламите в Google може много бързо да изразходят бюджета, който сте заделили, но да не получите желания ефект. Именно по тази причина, препоръчваме да доверите управлението на онлайн маркетинга на фирма, която има необходимите познания за управление на средствата ви. При Google рекламите трябва да се използват впечатляващи рекламни послания, който да привличат вниманието, като също много важна е целевата ви страница, т.е. там където ще се отведе потребителя след клик, както и силната тематична връзка между тях.

При всяко въвеждане на ключова дума или фраза в търсачката на Google се образува търг, обхващащ всички рекламодатели, които се борят за потребителското внимание. Резултатите се определя не само от максималната цена, която са склонни да платят бизнесите, но и от страницата, към която се отвеждат потребителите. Целта е да се предложи максимална релевантност и уместност на резултатите пред потенциалните клиенти.

Google AdWords

За да се изработи рекламна кампания в Google са необходими познания за сферата, в която се рекламира, поведението на потребителите, както и специалист, който да изработи самата стратегия, за да се извлече максимална полза.

Google reklamaДруг много важен момент е, че рекламирането може много точно да се насочи към определена целева група и да се максимизира ефекта от бюджета. Това включва както таргетиране по пол, възраст, местоживеене, говорим език и др., така и по – сложни, като рекламирането въз основа на интереси и ремаркетинг.

Вижте пълния списък на нашите сертификати в Google Partners. Можете да изпратите запитване за изработка и управление на рекламна кампания в Google Ads.