Имам ли нужда от ERP система?

Имам ли нужда от ERP системаИмам ли нужда от ERP система? Това е въпрос, който е доста често задаван от нашите клиенти. Но за да се отговори еднозначно, трябва да се прецени много точно на какъв етап от развитието е фирмата. Понякога внедряването на всички модули от нашата ERP система се оказва много нерентабилно за малки или нови фирми с неразвита дейсност. Не толкова от финансова гледна точка и от страна на възвръщаемост на инвестицията, колкото от организиране на въвеждане на информацията от служителите. Можем да кажем със сигурност, че ако Вашата дейност е регламентирана и сравнително добре организирана, имате над 2ма служителя и е необходимо по – прецизно управление на ресурсите, внедряването на ERP система е възможно и необходимо. Но ако част от дейноста е в сивия сектор, има много неизяснени страни на бизнеса и други подобни пречки, имплементацията няма да бъде правилен ход.