Регистрация на фирма

5/5 - (2 гласа)

Повечето потребители изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори. За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

регистрация на фирма процедура
Регистрация на фирма

Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД – учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Общи указания

 1. Бележка за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Ако регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (установения в закона минимум), то за вписването е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има две възможности: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да искате от нотариалната кантора да го изготвят. Във втория случай, естествено, ще излезе по-скъпо. Нотариалната заверка на изготвен документ ще струва около 6 лв.
 3. Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Той трябва да съдържа: име, седалище, адрес на управление на дружеството, имена и лични данни на съдружниците, предмет на дейност, размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД, име и лични данни за управителя.
 4. Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).Той трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание, както и дневния ред на събранието.
 5. Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Мога да се самоназначите за управител при ЕООД; може съдружник да бъде назначен при ООД, а може да се назначи за управител трето, външно лице.
 6. Заявление по образец А4. “Сърцето” на документите. Може да го намерите на сайта на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи. Към заявлението има и указания за попълване.
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Декларира се, че всички документи са представени от заявителя. Подписва се от заявителя.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Естествено, подписва се от управителя.
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), но то не е задължително и ще ми струва 50 лв. (тук мога безплатно да проверя дали името на фирмата е свободно).
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Финални елементи

В учредителните документи при вписване на името на дружеството трябва да отбележите, че последното е в процес на учредяване. Всички документи може да намерите в интернет. Трябва да се има предвид обаче, че е много рисковано да стартирате бизнес с бланки от интернет. Откриване на фирма със свободно циркулиращи бланки в интернет може да излезе много по-скъпо в бъдеще – ако трябва да се правят промени по фирмата, да се приема съдружник, да се получава инвестиция и т.н. За неистинността на декларациите се носи наказателна отговорност.

Важно! Трябва да внимавате, в случай че използвате готови образци на учредителния акт и протокола, защото тези документи са “същността” на дружеството и ще бъдат неговото “лице” при извършването на по-нататъшната му дейност. Най-добре е документите да се изготвят и входират от специалист. Изпратете запитване за връзка с отдела ни юристи.

Времето, което ще отнеме регистрацията, ще бъде около 2-3 дни. (Това е само времето на същинското подаване на документи и не включва тяхната подготовка.)

Колко струва

 • капиталово вложение – 2 лв. минимум;
 • такса в банката – до 10 лв., зависи от ценовата политика на банката;
 • спесимен (образец от подписа на управителя) – 6 лв. за един брой;
 • такса към Агенция по вписванията – 110 лв., но ако документите се подадат онлайн – 55 лв.

Регистрация на фирма е само началото. След стартирането си, всеки бизнес се нуждае от надеждни правни и счетоводни услуги, за да функционира законно и сигурно. Тук сме подбрали няколко услуги, които са подходящи както за стартиращи, така и за вече работещи бизнеси.

Екипът ни е помогнал на хиляди хора не просто да регистрират своята фирма, а да изградят и развият устойчив бизнес.

Нашите специалисти ще Ви консултират по всеки въпрос, който е от значение при стартирането на нов бизнес – регистрация на подходяща фирма, осигуряване, предмет на дейност, размер на капитала и други важни въпроси, които възникват при регистрация на фирма.

Свържете се с нашия екип, които ще Ви помогнат със създаването на фирмата, както и допълнителни съвети, изграждане на онлайн магазин или сайт.