Българска валута за OpenCart

5/5 - (11 гласа)

Българска валута за OpenCartГоляма част от потребителите се затрудняват при задаването на националната валута, когато настройват OpenCart магазин за първи път. В тази статия ще покажем как лесно да добавите българския лев, като основна валута за вашия онлайн магазин. За това не са ви необходими външни модули, а само настройки в административната част на OpenCart.

Добавяне на български лев в OpenCart

По подразбиране, българският език и българския лев не са добавени в OpenCart. За да инсталирате езика – трябва да качите допълнителен превод, който можете да намерите на страницата за български език за OpenCart. Добавянето на валутата става лесно през административната част. Най – напред е необходимо да отидете в Settings>Currencies, както е показано на изображението:

настройка валута opencart

Там ще забележите вече наличните валути, както и надпис (default) на една от тях. Това е валутата по подразбиране и при първоначална инсталация стойността е US Dollar. Дори и да се опитате да изтриете всички валути, това няма как да стане за основната (default), понеже вече е асоциирана с онлайн магазина. валути в opencart

В горния десен ъгъл ще намерите три бутона. С плюса е възможно да добавите нова валута, а в нашия конкретен случай – български лев. Попълнете данните за валутата, подобно на изображението долу.

добавяне на български лев opencart

След като запазите тези настройки, в менюто за валути ще се е появила новата опция. Но това не е всичко. Трябва да асоциирате българския лев с вашия магазин. Това става от Settings>Edit Settings>Local. Там ще може да изберете основната валута на онлайн магазина. избор на основна валута opencart

След като запазите своя избор, върнете се обратно в секцията за редактиране на валути. Ако желаете да ползвате само български лев, можете спокойно да изтриете другите валути, които няма да са ви необходими.

Както видяхте, за настройката на валута не е необходим външен модул, това става изключително лесно от административния панел на всеки OpenCart онлайн магазин.

Ако желаете да разгледате още полезни материали, свързани с OpenCart, вижте нашия онлайн курс за създаване на онлайн магазин.