Системни изисквания на OpenCart

4.6/5 - (5 гласа)

системни изисквания на OpenCartOpenCart има определени технически изисквания, за да функционира правилно онлайн магазина. Най-напред, трябва да имате уеб или локален сървър, където да изпълнявате файловете и заявките. В днешно време, може много лесно, бързо и евтино да се сдобиете с хостинг и домейн.

Когато избирате хостинг провайдър, трябва да се уверите, че параметрите на плана отговарят на минималните изисквания на OpenCart.

За да работи коректно платформата са необходими следните неща:

  • Web Server (За предпочитане – Apache)
  • PHP 5.3+
  • Бази данни (За предпочитане -MySQLi)

Необходими PHP библиотеки

  • Curl
  • ZIP
  • Zlib
  • GD Library
  • Mcrypt
  • Mbstrings
  • Xml

Изброените PHP разширения трябва да бъдат на разположение в почти всички хостинг доставчици. По време на самата инсталация OpenCart ще провери дали всичко е налично. Препоръчваме да се свържете с вашия доставчик на хостинг услуги, ако някои директиви не отговарят.

Вижте останалата част от документацията на OpenCart.

Посетете страницата с онлайн обучението за OpenCart, за да се научите да работите с една от най – добрите платформи за създаване на електронни магазини.