ERP в предприятие за производство

внедраване на erp

Завършен:09 Mar, 2016

Умения:внедряване на ERP система

Клиенти:Про Китчън ЕООД

ERP в предприятие за производство

Внедрихме система във фирма Про Китчън ЕООД. Фирмата се занимава, както с внос на професионално оборудване, така и с производство на специфични за индустрията уреди. След внедряването – много от процесите се подобриха, организацията и цялостния цикъл по проследяване на резултатите са много по – лесни за управленския персонал.