Linux преобразуване на jpg към pdf

5/5 - (1 гласа)

Linux преобразуване на jpg към pdfПреди няколко дни ни се наложи да редактираме pdf файл направен от някаква скенер програм на Xerox, която обединява всички сканирани страници в един общ файл. Проблемът е, че както и да му подадеш листа, във файла в последствие някои от страниците са обърнати на 180°. Rotate от самия pdf reader не върши работа, защото завърта всичко глобално. Така че се налага да разбием файла така да се каже на съставните му части и да обърнем страниците, които имат нужда от това. Варианти да се направи това има няколко. Може да стане и графично с The GIMP,  и в command line с convert, който е част от ImageMagick.

Графично това става по следния начин:

  • отваряме желания pdf файл с GIMP
  • в менюто import from pdf избираме Select All (или Select Range ако искаме да обърнем само първите три страници да речем)
  • Open Pages As Images

и на края естествено Import така GIMP отваря всяка (или всяка посочена) страница като отделна картинка, която можем да редактираме и запишем в желания формат.

Втория и според нас много по-лесен начин е този с convert, като просто трябва да изпълним следното:

convert input.pdf image_%03d.tiff

или

convert input.pdf image_%03d.jpg

ако предпочитаме jpg изходни файлове, като „%03d“ означава, че в името ще имаме image_ последвано от 3 цифри, предхождани от нули от рода 001, 002 или в крайна сметка image_00x.jpg. И ако картинката, която има нужда от завъртане е 003, то стигаме до:

convert -rotate 180 image_003.jpg output.jpg

На края остава да съединим картинките и да получим първоначалния файл, но вече без страници, които са с с главата надолу, като това става по следния начин:

convert *jpg modified.pdf

като така получаваме pdf файл, в който всяка входяща картинка е на отделна страница.