AI разработка

AI разработката е раздел в областта на информационните технологии, който включва използването на изкуствен интелект (AI) за създаване на интелигентни системи и приложения. Това включва машинно самообучение, обработка на естествен език, компютърно зрение и други AI технологии. Целта е да се създадат системи, които могат автоматично да анализират данни, да вземат решения и да изпълняват задачи, които традиционно изискват човешки интелект. AI разработката е важна за бизнеса, тъй като може да оптимизира операциите, да предоставя по-добри анализи и да подобри потребителското изживяване. Възможностите варират от разработване на персонализирани чатботове и системи за модерация на съдържание до разработване на сложни системи за препоръки и семантично търсене.

Създадохме отделена бранд линия, която се занимава изцяло с интеграция и разработка на AI решения за бизнеса. Можете да разгледате сайта тук: https://scale.bg/

AI разработка

AI разработка

Персонализация на ChatGPT

Този тип персонализация е процес, който включва настройка (fine-tuning) на езиковите модели на OpenAI да работят със специфични клиентски данни. Тази персонализация позволява на AI моделите да се адаптират към уникалния стил, терминология и предпочитания на вашия бизнес. Позволява също така, да се вземат предвид данни, които са били недостъпни за OpenAI в процеса на обучение, например – били са част от вътрешна система с ограничен достъп. Основната цел е да се подобри взаимодействието на модела с потребителите, като се увеличи способността му да разбира и отговаря на специфични запитвания или да генерира съдържание, което отговаря точно на нуждите на клиента. Това включва подобряване на точността на отговорите, адаптиране към специфични индустрии или области, и поддържане на съгласуваност с корпоративните стандарти и ценности. С персонализирания ChatGPT, може да подобрите обслужването на клиенти, да автоматизирате комуникационни процеси, да създадете по-интуитивни и взаимодействащи AI помощници, както и да конструирате прости класификационни функционалности, базирани на текст.

Модерация на съдържание чрез AI

Модерацията на съдържание е ключова област в AI разработката, която се фокусира върху автоматизацията на процесите за идентифициране и филтриране на нежелано или неподходящо съдържание. Използвайки алгоритми за обработка на естествен език и машинно обучение, AI системите могат бързо и ефективно да анализират големи количества текстови, аудио, видео данни и изображения. Този процес включва разпознаване на обиден език, спам, фалшиви новини, неподящи изображения (включващи голота, хазарт, тютюневи изделия и др.) или друго съдържание, което нарушава политиките на вашата платформа или сайт. В резултат на това, може да поддържате високи стандарти за качество и сигурност на съдържанието.

AI в електронната търговия

“AI в електронната търговия” e нашата услуга за разработване и интегриране на AI решения в онлайн магазини. Ние се фокусираме върху:

  1. Персонализирани системи за препоръки: Разработване на AI алгоритми за анализ на потребителските предпочитания и поведение, за предлагане на подходящи продукти.
  2. AI чатботове: Създаване на автоматизирани помощници за подобряване на обслужването на клиенти.
  3. Управление на наличностите и цените: Използване на AI за прогнозиране на търсенето и оптимизация на наличностите, както и динамична адаптация на цените.
  4. Обработка на отзиви: Автоматизиран анализ на клиентски отзиви за по-добро разбиране на потребителските нужди.
  5. Автоматизиран маркетинг: Разработване на AI стратегии за персонализиран маркетинг, насочени към специфични клиентски групи.

Тази услуга цели да подобри ефективността, персонализацията и потребителското изживяване в онлайн търговията, което е ключово за успеха на съвременния бизнес.

Семантично търсене

Предлагаме услуга за разработка на AI решения в областта на семантичния анализ и търсене за онлайн магазини. Целта е да се подобри точността и релевантността на резултатите от търсенето, като се използва разширено разбиране на естествения език и контекстуални алгоритми. Това включва:

  1. Разбиране на потребителските заявки: Използване на AI за интерпретиране на естествен език, което позволява на системата да разбира по-дълбоко потребителските запитвания.
  2. Контекстуално търсене: AI алгоритмите анализират не само ключовите думи, но и контекста, в който са използвани, за да предложат по-точни и релевантни резултати.
  3. Подобряване на потребителското изживяване: Усъвършенстваните търсачки осигуряват бързо и ефективно намиране на продукти, което повишава удовлетвореността на клиентите.
  4. Динамично адаптиране: Системата непрекъснато се адаптира към променящите се потребителски предпочитания и тенденции в търсенето.
  5. Търсене в изображения: Позволяване да се търси чрез текст в голям набор от изображения, които са обработени от дълбока невронна мрежа.

Семантичното търсене е иновативен подход, който трансформира начина, по който клиентите взаимодействат с онлайн магазините, като осигурява по-интуитивно и задоволително търсене на продукти.

Заключение

В Pro-Soft.bg ние предлагаме иновативни AI решения, които могат да трансформират вашия бизнес и да подобрят потребителското изживяване. Независимо дали става въпрос за персонализиране на ChatGPT, модерация на съдържание, оптимизиране на електронната търговия или разработка на семантично търсене, ние имаме експертизата да създадем решения, които отговарят на вашите уникални нужди. За да научите повече и да обсъдите как можем да ви помогнем, моля изпратете запитване през страницата за контакти или посетете отделния сайт за AI разработка: Scale.bg