Тенденции в електронната търговия в България през 2023: статистика, анализи и прогнози

5/5 - (7 гласа)

Интернет пазаруване през последната година

Анализът на представените от НСИ данни ясно изтъква възходящата тенденция в електронната търговия в България през последните години. Виждаме стабилно нарастване на процента на лицата, пазаруващи онлайн, което подчертава все по-голямото доверие и адаптация към дигиталните платформи.

Развитие на електронната търговия в България

Развитие на електронната търговия в България

Интересно е да се отбележи, че въпреки наблюдаваното намаление в региони като “Северозападен” и “Североизточен” през 2022 към 2023 година, това не променя общата картина на растеж. При разглеждане на данните по пол, забелязваме, че и мъжете, и жените са все по-активни в онлайн покупките, което подсказва за разширяване на потребителската база и увеличаване на дигиталното влияние.

Тези тенденции са в синхрон с наблюдаваните в краткосрочния период от последните три месеца, което подкрепя заключението, че електронната търговия в България продължава да се развива с устойчиви темпове и през 2023 година. Именно тези позитивни динамики трябва да насочат вниманието на бизнеса към стратегии за дигитализация и подобряване на онлайн потребителското изживяване, с цел задържане на настоящите и привличане на нови клиенти в бъдеще.

Какви стоки се поръчват онлайн

През 2023

Тип на поръчвани стоки онлайн през 2023

Тип на поръчвани стоки онлайн през 2023

Графиката показва процентите на различните категории стоки, поръчвани онлайн през 2023 година. Най-голям интерес потребителите проявяват към категорията “Дрехи, обувки, аксесоари”, която заема водеща позиция с 78,1%. Следват “Козметика, продукти за красота и здраве” и “Доставки от ресторанти, вериги за бързо хранене, кетъринг” със значителни проценти, което подчертава нарастващия интерес към удобството и личната грижа. На дъното на списъка се намират категории като “Филми и сериали на DVD, Blu-ray дискове и други” и “Музика на CD, грамофонни плочи и други”, което отразява промяната в потребителските предпочитания към по-модерни формати и цифрово съдържание.

Важно е да се отбележи, че сумата от процентите не води до 100%, което може да бъде обяснено с факта, че много потребители поръчват стоки от множество категории едновременно. Така, всеки процент представлява дела от общия брой онлайн поръчки, а не от общата стойност или брой на стоките. Това подчертава мултифункционалността и разнообразието на онлайн търговията, където клиентите могат лесно да комбинират покупки от различни категории в рамките на една и съща поръчка.

За последните години

Прегледът на онлайн пазаруването за последните няколко години разкрива интересни модели на потребителското поведение. Нека разгледаме ключовите тенденции:

1. Мода и аксесоари: Най-забележимият тренд е устойчивият интерес към покупка на дрехи, обувки и аксесоари онлайн. Въпреки лек спад през 2023 година, категорията си остава абсолютен лидер сред онлайн покупките.

2. Технологии и електроника: Видим е стабилен интерес към електрониката, включително компютри, таблети и смартфони. През 2023 година се наблюдава възход на битовата електроника, което може да се обясни с повишената нужда от удобство и забавление у дома.

3. Дом и градина: Интересът към продукти за дома и градината показва спад, което може да сигнализира за промени в потребителските навици или насищане на пазара след периода на ремонти и подобрения по време на пандемията.

4. Храни и битови нужди: За разлика от стабилния ръст в доставките от ресторанти, интересът към онлайн покупка на храни и напитки от магазини и супермаркети показва известен спад през 2023 година. Това може да се дължи на възобновяването на социалния живот и предпочитанието на потребителите към физическите покупки.

5. Здраве и красота: Продукти за здраве и красота продължават да набират популярност, като регистрират значителен ръст през последната година. Това отразява все по-нарастващото внимание към личната грижа и благополучие.

Изводът е: онлайн пазаруването продължава да бъде важна част от живота на хората, като разнообразието от продукти и услуги, достъпни с няколко клика, улеснява и обогатява ежедневието. Търговците онлайн би трябвало да се адаптират към тези тенденции, като предлагат персонализирани решения и подобряват потребителското изживяване, за да отговорят на променящите се потребности и очаквания на клиентите.

Тип на поръчваните стоки през последните години

Тип на поръчваните стоки през последните години

Услуги, поръчвани онлайн

За 2023

Услуги поръчвани онлайн през 2023

Услуги поръчвани онлайн през 2023

През 2023 година, данните за онлайн поръчки на услуги разкриват още интересни тенденции. Според графиката, най-голям интерес сред потребителите се наблюдава в категорията “Настаняване”, която отбелязва впечатляващо висок процент от поръчките. Това подчертава възстановяването на туристическия сектор и възобновеното желание за пътувания и преживявания извън дома.

Следва “Транспортни услуги”, което също отразява възобновената активност в пътуванията и транспорта. От друга страна, услугите за стрийминг на филми и сериали остават сред предпочитаните, макар и с по-нисък процент в сравнение с предходните категории, което показва трайния интерес към дигиталното забавление.

Интересно е да се отбележи, че услугите за стрийминг на музика и електронните книги, списания или вестници имат сравнително по-ниски проценти, което може да сигнализира за недостатъчен интерес или липса на изявени лидер в сектора.

Общата картина показва, че въпреки наличието на разнообразни онлайн услуги, потребителите предпочитат тези, които предлагат реални преживявания и удобства, като пътувания и настаняване.

За последните години

В последните няколко години се наблюдава интересен тренд в областта на онлайн поръчките на услуги. Данните от 2020 до 2023 година разкриват следните ключови тенденции:

1. Музика и филми като стрийминг услуги: Наблюдава се лек спад в поръчките на музикални стрийминг услуги, докато интересът към стрийминг на филми и сериали остава стабилен, с лек ръст през 2023 година. Това подчертава устойчивия интерес към цифровото забавление у дома.

2. Електронни книги и списания: През 2021 година се наблюдава възход, последван от спад в интереса към електронните книги и списания. Този тренд може да отразява изменения в потребителските навици по време на пандемията и последващото връщане към нормалното.

3. Онлайн игри и софтуер: Има застой в поръчките на онлайн игри и софтуер за сваляне. Възможно е това да се дължи на промени в хобитата и свободното време на хората с намаляването на ограниченията, свързани с COVID-19.

4. Спортни и културни събития: Значителен ръст се забелязва при билетите за спортни и културни събития. Това отразява възобновения интерес към преживяванията на живо и социалните събития след периода на социална изолация.

5. Абонаментни услуги: Наблюдава се растеж в абонаментите за интернет, телевизия, мобилни услуги и комунални услуги. Това подчертава нарастващата зависимост от цифровите технологии и удобството на домашните услуги.

6. Домакински и транспортни услуги: Има ръст в поръчките за транспортни услуги и настаняване. Домакинските услуги обаче остават сравнително непроменени, което може да отразява стабилната потребност от такива услуги в ежедневието.

7. Приложения, свързани със здраве и фитнес: В последните години се наблюдава устойчив растеж в тази категория.

Вид на поръчваните услуги през последните години

Вид на поръчваните услуги през последните години

Анализ на проблемите при онлайн пазаруването

Анализът на проблемите, с които се сблъскват потребителите при онлайн пазаруването през последните две години, разкрива няколко ключови тенденции:

  1. Увеличение на техническите проблеми с уебсайтовете: През 2023 година се наблюдава увеличение на случаите, в които потребителите са изпитвали трудности с уебсайтове – те са се сблъсквали с технически проблеми, сложни и объркващи интерфейси. Това подчертава необходимостта от подобрение в уеб дизайна и техническата поддръжка на онлайн платформите.
  2. Трудности при намирането на информация за гаранциите: Има забележим ръст в затрудненията на потребителите да намерят информация относно гаранциите и законовите им права. Това може да сигнализира за липса на прозрачност и необходимостта от по-добра комуникация от страна на продавачите.
  3. Промени във времената за доставка: Въпреки че съществува лек спад в проблемите свързани с по-дълги времена за доставка от обявените, това все още остава един от основните проблеми в онлайн пазаруването.
  4. Стабилност при крайните разходи: Няма промяна в процентите на потребители, изправени пред неочаквано увеличение на крайните разходи. Това показва, че въпреки предизвикателствата, ценообразуването остава консистентно.
  5. Ръст в доставките на различни или повредени стоки: Нараства броят на случаите, когато на потребителите са доставени стоки, различни от поръчаните или повредени. Това подчертава значението на качествения контрол и надеждната логистика.
  6. Намаление на проблемите свързани с измами: Интересно е, че през 2023 година се наблюдава намаляване на проблемите, свързани с измама, което може да отразява подобрени мерки за сигурност и повишено потребителско доверие.
Проблеми при онлайн пазаруването

Проблеми при онлайн пазаруването

В заключение, данните показват, че въпреки подобренията в някои области, все още съществуват значителни предизвикателства в онлайн пазаруването, които изискват внимание от страна на търговците. Подобряването на потребителското изживяване и укрепването на доверието в онлайн платформите трябва да останат приоритет за електронната търговия.

Защо потребителите не пазаруват онлайн

Резултатите от анализа на причините, поради които определени лица не пазаруват онлайн през 2022 година, представляват интересен поглед върху предпочитанията и опасенията на потребителите. Най-често срещаната причина за непазаруване онлайн е предпочитането за традиционното пазаруване, при което клиентите могат да видят продуктите лично, проявят лоялност към магазините или просто придържат към стари навици. Следващите по важност фактори включват липса на необходимост за онлайн пазаруване и опасения относно недостатъчни умения в тази насока. Интересно е, че опасенията за цената на доставката, надеждността на доставките и сигурността на плащанията заемат по-ниски позиции в списъка. Този анализ предоставя важна информация за търговците, които могат да насочат усилията си към устраняване на тези пречки и уверяване на потребителите в онлайн пазаруването като удобна и сигурна опция.

Защо потребителите не пазаруват онлайн

Защо потребителите не пазаруват онлайн

Данни за инфлацията

Инфлацията в България през октомври 2023 година представлява значим фактор в икономическата динамика на страната. Според официални данни, публикувани на 15 ноември 2023 г., месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), достига 0.4% в сравнение с предходния месец. Особено интересно е годишното увеличение на инфлацията, което за периода октомври 2022 г. до октомври 2023 г. е 5.8%. Тази статистика подчертава устойчивия ръст на цените в различни сектори на икономиката.

Инфлация в България за 2023

Инфлация в България за 2023

Отчетено е засилено увеличение на цените в сферите на развлечения и култура с 6.7%, облекло и обувки с 5.7%, образование с 1.1%, както и в сегмента на жилищното обзавеждане и услуги за домакинството с 0.8%. Интересно е да се отбележи, че намаление на цените се наблюдава в областите на жилищата, водоснабдяването, електроенергията, газа и другите горива (-0.4%), както и в хранителните продукти и безалкохолни напитки (-0.4%), и транспорта (-0.3%).

Паралелно с ИПЦ, месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е по-ниска – 0.2%, но годишната инфлация е малко по-висока, достигайки 5.9%. Тези показатели осигуряват ценен увод в анализа на текущата икономическа ситуация в България и предлагат важен контекст за разбирането на общите тенденции в развитието на пазара и потребителското поведение.

Как е проведено проучването

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 година е проведено в рамките на Европейската статистическа програма и се отличава със своята внимателна методология и обхват. Събраните данни представляват важен инструмент за анализ на тенденциите в дигитализацията и интернет достъпа сред българското население.

Изследването е извършено чрез персонални интервюта с анкетьори от Националния статистически институт на България, като е обхванато голямо разнообразие от демографски групи. Анкетите са проведени сред 3 919 домакинства, избрани на случаен принцип, включващи 8 408 лица на възраст между 16 и 74 години, за да се гарантира представителност и точност на резултатите.

Анкетните карти са включвали различни модули, които са събирали информация за наличието и използването на интернет в домакинствата, електронното правителство, електронната търговия, цифровите умения, поверителността и защитата на личната информация, както и социално-демографските характеристики на анкетираните.

За да се осигури обективност и точност, данните са събрани за различни времеви интервали – към момента на интервюто, за последните три месеца и за последните 12 месеца преди интервюто. Така се гарантира, че анализът е актуален и отразява текущите тенденции в използването на ИКТ.

Заключение и прогнози

В заключение, анализът на данните за електронната търговия в България за 2023 година разкрива продължаващия ръст и развитие на онлайн пазаруването. Увеличението на процента на лицата, които пазаруват онлайн, отразява нарастващото доверие и адаптация към дигиталните платформи, като този тренд е особено забележим в категориите дрехи, обувки, аксесоари и козметика, както и в доставките от ресторанти.

Наблюдава се интересно развитие на потребителските навици и предпочитания, особено в контекста на увеличените технически проблеми с уебсайтовете и необходимостта от подобрение на онлайн потребителското изживяване. Предизвикателствата, свързани с намирането на информация за гаранциите и измененията във времената за доставка, са също така важни аспекти, които изискват внимание от страна на търговците.

Инфлацията, като значим икономически фактор, също влияе на онлайн пазаруването. Устойчивият ръст на цените в различни сектори като развлечения, облекло и образование, може да повлияе на потребителските навици и предпочитания в бъдеще.

Въз основа на тези данни може да се предположи, че в близко бъдеще електронната търговия в България ще продължи да се разраства и диверсифицира. Очаква се търговците онлайн да насочат усилията си към адаптация към променящите се потребителски очаквания, като предлагат иновативни и персонализирани решения за подобряване на онлайн изживяването. Същевременно, повишаването на дигиталната сигурност и надеждността на онлайн транзакциите ще бъде от съществено значение за укрепване на потребителското доверие и насърчаване на още по-широко приемане на електронната търговия в страната.