ERP Система

ERP Система

ERP система

ERP (Enterprise Resource Planning) е система за фирмено управление, включваща разнообразни методи на управление на компанията, посдредством компютърни ресурси. ERP системите обхващат всички функции на планиране и управление, които имат отношение към процеса на производство на стоки и услуги, включително менажиране на суровини и материали, машини, човешки ресурси и връзки с контрагенти – доставчици и клиенти.

Уеб базирана ERP система

ProSoft ERP е софтуер, чрез който можете да управлявате и следите процесите във вашата компания. Той е изцяло уеб базиран, като това позволява достъп по всяко време, от всяко място. Освен това ERP системата е пригодена за работа от най – разнообразни устройства, като мобилни телефони, таблети и настолни компютри. Практически това Ви носи огромно удобство при използването на системата, където и да сте. Няма да се налага да инсталирате софтуер на вашите компютри в офиса, понеже всичко е онлайн и работи изключително бързо.

Какви задачи решава нашата ERP система и защо Ви е необходима?

  • Информационна поддръжка на процеса на управление на материалните потоци;
  • Ефективно използване на наличния персонал и оборудване;
  • Координация на дейностите и процесите, както в рамките на Вашата фирмата, така и на връзките с доставчиците.
  • Определяне на потребностите на пазара и взаимодействие с клиентите Ви;
  • Осигуряване на оптимално натоварване на оборудването и човешките ресурси;
  • Предоставяне на информация за финансовото управление на фирмата;

erp система като услуга

ProSoft ERP системата е съставена от определени модули, които решават специфични проблеми при управлението на Вашата фирма. Предлагаме системата по модела SaaS, което дава голяма гъвкавост при използването на цялата система или само на определени модули от нея.