Facebook Leads – генериране на потенциални клиенти

5/5 - (3 гласа)

Привличането на потенциални клиенти е съществена част от успеха на почти всяка маркетингова кампания. От скоро Facebook предлага такава рекламна опция и в тази статия ще разкажем малко повече как се конфигурират реклами за привличане на потенциални клиенти във Facebook.

Как работи този вид реклама? Най – общо, това представлява популяризиране на примамливо съдържание, което, за да бъде отворено, трябва да се въведат определенни данни от потребителя. Например, това може да бъде рекламно послание за безплатно видео с конкретна тематика, а за да бъде видяно, ще е необходимо да се предоставят имена, email и телефон. Целият процес по пускането на рекламата, таргетиране и вземане на данните от клиентите се предоставя от Facebook и изглежда някак естествено на потребителите, понеже самият интерфейс на социалната мрежа изисква тези данни от потенциалните купувачи на нашите стоки или услуги. След като предоставят данни за себе си, те могат да изгледат видеото или да прочетата статията ни. Важно е да се предлага интригуващо, забавно, безплатно и полезно съдържание, за да има желание потребителя да го достъпи, като извърши тази допълнителна стъпка, която изискваме от него. Имайте предвид, че колкото по – скучно или неподходящо съдържание предлагаме, толкова по – висока цена за придобиване може да получим. Същото важи и ако изискваме прекалено много данни от потребителя, да речем, че за едно безплатно видео го принуждаваме да предостави имена, телефон, емейл и отговор на няколко въпроса. Ясно е, че тогава цената за този контакт ще стане прекалено висока, поради големия брой хора, които ще затворят директно формата.

Идва ред да покажем как се настройва кампания за генериране на Facebook Leads. Най – напред, след като започнем да създаваме нова рекламна кампания, трябва да изберем целта, която искаме да постигнем. В нашия случай, това е Collect leads for your business, както е показано на картинката по – долу.

facebook leads

След като сме избрали страницата, която искаме да рекламираме, продължаваме напред към определяне на нашата аудитория. Това ще бъдат хората, на които ще се покаже нашата реклама. Дефинирането на таргет група е отделна и обширна тема, може да изберем насочване по демографски показатели, интереси, местоживеене, както и да създадем по – сложни структури, като ремаркетинг групи или LookAlike аудитории.

facebook lead generation

След като преминем през тази стъпка, ще трябва да направим въпросника, на който клиентите ни ще отговарят. Може да изискаме само имена и email адрес, но може да поискаме повече и по – лична информация, като телефон и отговор на няколко въпроса. Отново казваме, че всеки един допълнителен въпрос или поле, създава потенциална трудност и е възможно повече хора да затворят формата, това респективно ще доведе до по – висока цена за придобиване на контакт.

Дефинираме изображението на рекламата и текста към него, трябва да опишем кои сме ние и за какво ще ползваме данните, както и да кажем какво ще получи потребителя в замяна. След като някои отвори рекламата ни, ще види екран, подобен на този на картинката:

facebook потенциални клиенти

В него се обяснява какво ще се предостави, а на следващата стъпка е необходимо да се въвеждат детайлите. Facebook автоматично го прави, понеже има необходимата информация, освен ако не желаем отговор на определени въпроси от потребителя.

leads generation facebook

При потвържаване на тази стъпка, може да се получи примамливото съдържание. А ние, като рекламодатели, ще получим нова потенциална възможност да увеличим продажбите си. Идва друг важен момент – къде да намерим списъците с потенциални клиенти, за които сме платили. Това става в страницата, която рекламираме, както е показано на изображението:

потенциални клиенти facebook

Може да изтеглим файл с резултатите и да го ползваме по предназначение. След като сме се сдобили с необходимата информация, може да добавим контактите в Email списъци и да им изпращаме търговска информация и оферти. Хората са дали доброволно своя email адрес и вече знаят за нас, съответно степентта на ангажираност със следващите ни съобщения трябва да е висока, ако правилно използваме силата на email маркетинга. Имайте предвид, че цената на придобиване може да е по – висока от очакваното, понеже има много фактори, които могат да окажат влияние на попълването на формата.