Видео реклама в YouTube

3.7/5 - (3 гласа)

видео реклама в youtubeYouTube.com е най – посещавания сайт за видео споделяне в света. В България се нарежда на трето място по посещаемост, като на първите места са Facebook и Google. В последните месеци и години се забелязва значителен ръст на гледанията на видео съдържание, като това прави YouTube едно от най – любимите места на съвременния потребител. Но как може да се възползваме от тази тенденция?

Видео реклама в YouTube

От 2006 година YouTube e собственост на Google. Всички текстови или графични реклами, които са насочени към дисплейната мрежа на Google – могат да се покажат в YouTube, например в конкретно видео или в съдържанието около него.

Можете също така да промотирате собствен видео клип. Това става отново, чрез платформата за реклама на Google – AdWords. Съществуват два типа показвания и реклама на видео съдържание.

Видеореклами TrueView в поток

Най – вероятно ви се е случвало да пуснете видео клип, но преди него да се зареди друг. Това се нарича реклама в поток. Най – общо това е видео съдържание от рекламодател, което се възпроизвежда в друг клип. Плаща се единствено, когато потенциалния клиент изгледа 30 секунди от рекламираното видео или се ангажира с него (например посети линк от видеото).

Имайте предвид, че зрител може да пропусне рекламата след 5 секунди, затова трябва да направите всичко възможно да привлечете вниманието в самото начало на рекламното послание. Този тип популяризиране може в известен смисъл да е неприятен за потребителя, понеже се прекъсва избраното от него видео с друго. Поради тази причина, използвайте рекламите в поток за по – кратки и интересни видео клипове, както и за такива, които наистина смятате за интригуващи.

Дисплейни видеореклами TrueView

Дисплейните видеореклами са формат за популяризиране на видео съдържание, като част от резултатите от търсене в YouTube. Рекламите може да се покажат какт в резултатите от търсене, така и при сродни видео клипове или на партньорски сайтове на YouTube. Тук има и разлика в таксуването, ще платите единствено ако потребител кликни миниизображението на вашата реклама.

При този тип популяризиране, зрителят може да избере да пусне сам вашето видео. По този начин в общия случай се постига по – висока ангажираност със съдържанието.

Насочване на видеореклами

Както и при другите типове на дисплейно рекламиране в AdWords, има голям набор от опции за насочване. Можете да насочвате по различни демографски признаци (пол, възраст), както и по различни интереси и теми.

Ефективен тип насочване е ремаркетингът за видеоклипове. Ще можете да покажете реклама на всички, които вече са гледали ваше видео. Както сами разбирате, това е доста ефикасен начин, понеже достигате отново до зрител, който се е ангажирал веднъж с ваше съдържание. Възможността да извърши покупка или друго желано действие е по – голяма.

Също така, може да настроите насочване към други видео клипове, които са с подобно съдържание на вашия. По този начин видео рекламите могат да се визуализират преди избраните клипове за насочване, до тях или в тях.

Цена на видео реклама в YouTube

видео реклама в youtube цена

А колко струва показването на видео в YouTube? Към настоящият момент е сравнително евтино. Всичко, разбира се, зависи и от това, което рекламирате, конкуренцията и начина за популяризиране. Но едно гледане на ваше видео обикновено струва от 0,02 лв. до 0,10 лв. А ако поставите необходимите пояснение и карти с линкове към вашия сайт, можете да превърнете голяма част от гледанията в посещение на уеб страницата или абониране за канала ви в YouTube.

Ако желаете да изготвим стратегия за реклама в YouTube, свържете се с нас.