Значимост на мобилния трафик

3/5 - (2 гласа)

значимост на мобилния трафикВ днешно време, няма нужда да питаме дали мобилният трафик е важен, това е повече от ясно. Въпросът вече е насочен към интерпретиране на статистиката, за да се разбере поведението на потребителите при използването на различни видове мобилни устройства, както и техните предпочитания.

Ще разгледаме основни показатели за потребителското поведение от мобилни устройства и като цяло значимостта на мобилния трафик. За по – голяма яснота сме разделили различните аспекти на темата:

 • Време, прекарано на мобилни устройства;
 • Процент на потребителите, притежаващи мобилни устройства;
 • Какъв е процентът на посещенията от преносими устройства, съпоставен с трафикът от настолни компютри;
 • Процент на конверсии от мобилни устройства в онлайн магазини;
 • Mобилните приложения срещу мобилния сайт;
 • Колко важни са мобилните реклами.

Време, прекарано на мобилни устройства

Потребителите прекарват все повече време на своите преносими устройства. През по – голямата част ги използват за търсене, сравнение на различни оферти и забавление. Графиката долу показва проучване за времето, прекарано на смартфони и таблетите, съпоставено с това пред компютър. Обърнете внимание, че този показател е малко по – различен от трафика към сайта, но все пак е показателен.

време прекарано на мобилни устройства графика

За 2015та година сме прекарали над 51% от времето за работа с електронни устойства именно пред смартфон или таблет. Процентът на мобилния трафик към определен уеб сайт обаче, може да е доста по – голям (например 65-70%). Това произтича от факта, че за времето, прекарано за сърфиране през браузер на мобилно устройство, потребителите са склонни да посетят повече уеб страници и да ги затворят почти веднага. Донякъде това явление се дължи на по – голямата доза разсеяност на сърфиращите, а също така и на непригодените за мобилни устройства сайтове.

Като обобщение, може да кажем, че хората прекарват повече от половината си време, използвайки своя смартфон или таблет, посещават множество уеб страници и напускат голям брой от тях, заради неудобни сайтове и разсеяност.

Процент на потребителите, притежаващи мобилни устройства

На графиката долу е показан процент на притежание на различни електронни устройства от интернет потребителите.

графика с процент на притежание на мобилни устройства , таблети и лаптопи

Може да се забележи, че 80% от всички ползващи интернет – притежават смартфон. Най – големият дял е за настолните компютри и лаптопите, но времето, което прекарват потребителите на тях е по – малко.

Има още един важен момент, на който си струва да обърнем внимание. Това е тенденцията потребителите да използват няколко различни устройства, преди да извършат значимо действие на нашия сайт. Често се случва, да открият определена уеб страница от своя смартфон, а след това да се върнат да разгледат от лаптоп или настолен компютър, в крайна сметка може да се извършат няколко посещения, преди да се вземе решение за покупка. Графиката по – долу изобразява увеличаване честотата на това поведение.

графика за комбиниран трафик от мобилни устройства и компютри

Заради това, трябва да използваме моделите за приписване на конверсиите, когато следим резултатите от нашия сайт. Каналите за реклама имат различна стойност, някои са по – добри за привличане на трафик, други за приключване на продажбите. Същото важи и за ползваемостта на мобилни устройства и компютри, често потребителите търсят през мобилно устройства, а поръчват през компютър. Отчет за приписване на реализациите можете да намерите в Google Analytics, но за да имате достъп до тези данни, трябва да сте настроили правилно цели и да сте свързали профила си в Google AdWords, както и да сте направили някои допълнителни конфигурации.

Какъв е процентът на посещенията от преносими устройства, съпоставен с трафикът от настолни компютри

Към 2016та година, в зависимост от нишата, конкретният уеб сайт и някои други по – маловажни фактори, трафикът от мобилни устройства може да е от 55% до около 85%. Много важно е, да не се фокусираме само върху мобилните потребители. Макар, че повечето посещения са през такива устройства, не бива да пренебрегваме останалия трафик. Вярно е, че хората прекарват по – голямата част от времето на смартфоните и таблетите, но е вярно, че те използват голяма част от това време за проверка на email, Facebook и забавление. Дори и да решат да търсят нещо, те са по – разсеяни и може да посетят повече уеб страници без реално да се ангажират със съдържанието им.

Добра идея е, да изградите уеб сайт с адаптивен (responsive) дизайн. По този начин на всички потребители ще бъде предложено адекватно представяне на информацията. Лоша практика е, да наблегнете само на трафика от мобилни устройства или само на този от компютри. Спомнете си тендецията от горния параграф, че потребителите ползват все повече различни устройства в комбинация, преди да вземат решение за покупка. А какво би станало, ако ви намерят през лаптопа вкъщи и впоследствие решат да прочетат още на своя смартфон, точно преди да купят, но сайтът не е пригоден за тях?

Процент на конверсии от мобилни устройства в онлайн магазини

Ако желаете да създадете онлайн магазин, със сигурност ще се интересувате от процента на покупки от мобилни устройства. В графиката по – долу е показан глобалният процент на конверсии от мобилни устройства в електронните магазини.

процент на конверсии от мобилни телефони

Забелязва се, че процентът намалява с намалението на екрана на устройството. Трудно е да се предостави еднакво потребителско изживяване и удобство на по – малък екран. Другото, което прави впечатление в таблицата е устойчивото повишаване на процента на конверсии от мобилни устройства. Поради тези причини, ако създавате тепърва онлайн магазин или имате вече работещ, помислете за улесняването на поръчката през мобилни устройства.

Mобилните приложения срещу мобилния сайт

Преди да сравним значимостта и ползваемостта на мобилните приложения, съпоставени към мобилния сайт, трябва да кажем малко повече за двете понятия. Общото е, че се достъпват от преносимо устройство, като смартфон или таблет и служат за ангажиране на вниманието на определен сегмент потребители от общия трафик.

Мобилния сайт е или адаптирана за малки екрани версия на основния сайт или отделен микро сайт, който е специално изработен за смартфони и таблети. Важно е той да бъде удобен за ползване на малки екрани и бутоните да се подходящо оразмерени за допир. Като всеки друг, мобилния сайт представя текст, изображения, полезно съдържание или възможност за пазаруване на продукти, единствената разлика е, че е съобразен със специфичните потребности на мобилния трафик.

Мобилните приложения се свалят и инсталират на смартфон или таблет. Те реално не се зареждат през браузера. Достъпни са през различни източници, зависещи от конкретния модел на смартфона или таблета, например Apple’s App Store, Android Market и др. Като цяло тяхното предназначение е и малко по – различно. Най – често се използват, за да се разшири възможността за комуникация с потребителите, а не толкова да се конкурират с мобилната версия на сайта. Те може да изпращат нотификации в реално време, да дават упътвания, съобразени с текущата локация, да ползват камерата и др.

Проучване, направено от Nielsen, ясно показва предпочитанията на мобилните потребители.

мобилни приложения срещу мобилен сайт

Те са ангажирани с мобилни приложение през 89% от общото време, което прекарват на преносими устройства. Разбира се, в това проучване са включени всички програми, т.е. приложение за email, Facebook, Facebook Messanger, различни игри и др. Статистиката показва и по – точно разпределението на времето, прекарано в мобилните приложения. Хората ги използват за:

 • Facebook – 19%
 • Забавление – 15%
 • Игри – 15%
 • Съобщения и други социални дейности – 12%
 • Полезни инструменти – 10%
 • Продуктивност и самоусъвършенстване – 3%
 • YouTube – 3%
 • Новини – 2%
 • Друго – 10%

Едва останалите 11% се полагат на сърфиране в интернет през браузер и разглеждане на мобилни сайтове.

Вижте съща така каква е разликата между мобилна версия и адаптивен (responsive) дизайн на сайт.

Колко важни са мобилните реклами

Проучване на eMarketer от края на 2015 година показва интересна тенденция, свързана с мобилното рекламиране. Към момента на изследването, общият дял на мобилните реклами е 49% от общия рекламни разходи в глобален мащаб, малко под процента време, което потребителите прекарват на мобилни телефони. Изхождайки от тези и анализирайки потребителското поведение, може да се направи прогноза за значимостта на мобилното рекламиране във времето:

2015 2016 2017 2018 2019
Разходи за мобилна реклама (милиарда долара) 28.7 40.5 49.8 57.7 65.8
Процент от общия дял за онлайн реклама 49% 60.4% 66.6% 69.7% 72.2%

Значимост на мобилния трафик - обобщение

Мобилният трафик ще заема все по – сериозно място в отчетите за посещаемост на интернет страниците. Като цяло, промяната на потребителското поведение ще доведе и до редица промени в онлайн пространството. Уеб сайтовете и електронните магазините трябва да са напълно съобразени с тази тенденция, затова проверете още веднъж потребителското изжявяване през мобилно устройство и на вашия сайт и се подгответе за промените.

Вижте още полезни статии за онлайн рекламата.