Настройка на цели в Google Analytics

5/5 - (2 гласа)

Google Analytics е мощен инструмент за следене на резултатите от вашите рекламни кампании, както и на цялостното представяне на вашия сайт. Можете да наблюдавате огромен брой метрики и показатели. Едно от нещата, които със сигурност трябва да проследявате са целите. Това са предварително зададени от вас събития, които означавате, като значими. Изпълнението на тези цели всъщност трябва да отразява реална или косвена полза за вашия бизнес.

Настройка на цели в Google Analytics

Целите се дефинират на ниво изглед. Необходимо е да отидете в секцията Администриране, след това от изгледа на собственост да изберете Цели.

настройка на цели в google analytics

Тези цели могат да бъдат различни в зависимост от вашия бизнес и уебсайт. Например можете да проследяват времето прекарано на уеб страницата, клик върху бутон, изпращане на запитване или покупка. Важно е да знаете, че трябва да отчитате както макро целите, като покупка, абонамент и т.н., но и микро цели, които биха довели до изпълнение на по – голяма цел на по – късен етап. Не винаги потребителя ще направи покупка веднага, затова е добра идея да проследявате целия процес. От информирането, сравняването на различни продукти, посещение на определени страници, до крайната продажба.

Имате възможност да настроите до 20 цели за един изглед. В общия случай те са достатъчно, а ако искате да проучвате допълнителни цели, можете да настроите още един изглед на собственост, където да извършвате различни тестове. Запазете също така един изглед, който да представя всички нефилтрирани данни, понеже може да се случи така, че да загубите данни, заради определени филтри. Това е напълно възможно и се обуславя от начина на работа на алгоритъма на Google Analytics. В тази връзка, добре да създадете три изгледа – главен, тестови и нефилтриран. В главния ще отчитате целите си, в тестовия ще пробвате и отчитате допълнителни цели, сегменти и др., а в нефилтрирания ще пазите оригиналните си данни.

google analytics изгледи на собственост

Как точно се настройват целите в Google Analytics

В зависимост от конкретната цел, която искате да проследявате, настройката се прави по различен начин. Горещо препоръчваме да използвате Google Tag Manager, за да извършите маркиране на важните за вас събития. Повечето от целите можете да настроите посредством условия на събитието, като категория, действие или етикет. Но все пак трябва да сте сигурни, че прихващането на събитията е настроено коректно.

Възможно е да добавите и стойност на реализацията или изпълнението на дадена цел. Посредством Google Tag Manager можете например динамично да присвоявате стойност на реализацията със сумата на закупен продукт от вашия онлайн магазин. Не е проблем да въведете и фиксирани стойности при определянето на стойностите на реализирането на целите, например 2 лв. за всеки регистрирал се за безплатната книга, на база данните, че 1 от 100 регистрирани си купува платеното съдържание за 200 лв.

Проследяване на микро цели в Google Analytics

Съществуват различни видове цели, които можете да проследявате. Много важна роля играят микро целите. Това са всички значими малки стъпки, които предприемат клиентите в процеса на вземане на решение за покупка. Например можете да дефинирате микро цел – престой повече от 3 минути на сайта. Това ще е своеобразен тип индикация, че посетителя се е ангажирал в достатъчна степен със съдържанието и е възможно да направи покупка на по – късен етап.

настройка на микро цели google analytics

Проследяване на макро цели в Google Analytics

Настройката на цели в Google Analytics може да бъде свързана и с крайния резултат, който желаем да постигнем с нашия сайт. При онлайн магазините това е покупка. В зависимост от различните типове сайтове, може да е различно действие. Важно е да зададете стойност на изпълнението на целите, за да сте в състояние да следите ефективността на различните канали. Иначе казано, трябва да проследявате кой тип реклама ви носи продажби. Различните канали може да са добри на различни етапи от процеса на вземане на решение. Да речем, в определена ситуация, дисплейната реклама в Google може да е добро средство за завършване на продажба, но не толково добро за привличане на нови клиенти.

В примера по – долу сме настроили цел с местоназначение. Конкретната логика е, че когато някои се регистрира за безплатното ни съдържание, той попада на определена благодарствена страница. Google Analytics отчита това и визуализира стойност от 1 долар за изпълненение на тази цел. След това ще може да проверим от къде е дошъл този потребител и какви средства сме отделили за привличането му. Имайки тази информация, ще може да изчислим ROI или възвръщаемост на инвестициите ни.

настройка макро цели в google analytics