Модул “Човешки ресурси”

Модул Човешки ресурси на ProSoft ERP

Чрез този модул можете да водите много ефективно база данни на своите служители.

  • Записи за служителите, имена, пол снимки, образование, предишна месторабота и др.
  • Молби за напускане, възможност да се създаде нова молба за напускане, избиране на причина за напускане, създаване на документи;
  • Молби за разходи, описание на разхода, одобрил разхода;
  • Възможност да се въвеждат дни в които даден служител е отсъствал или е бил на половин работен ден;
  • Изготвяне на фиш за заплати, възможност за добавяне на бонуси и корекции на заплатата;
  • Оценки на служителите;
  • Кандидатури за работа – въвеждане на данни за лицето, кандидаствало за определена позиция;
  • Свободни позиции – въвеждане на отворени свободни позиции, по които да се кандидатсва;
  • Предложения за работа – подготвяне и изпращане на оферта за работа на кандидатствалите по дадена позиция;

модул "човешки ресурси"

Вижте повече информация за ProSoft ERP тук