Избор на ERP система

Избор на ERP система

Избор на ERP системаНа пазара има няколко фирми, които предлагат внедряване на ERP системи, както и различни по вид софтуерни продукти. За да изберете най – подходящата, ще Ви дадем няколко направления:

 

Възможности на системата 30%

Важно е системата да е пригодена към Българския пазар, като предлага широк набор от функционалности. Тя трябва да обхваща всички възможни методи за планиране, управление, следене и анализ на ресултатите.

Леснота на употреба 25%

Изключителна важно е ERP системата да бъде лесна за употреба, с интуитивен интерфейс и приятен дизайн. В последните години уеб базираните системи са по – доброто решение, понеже предлагат достъп по всяко време от всяко място и устройство. Интересувайте се как се работи с ERP системата, преди да вземете решение за внедряване.

Сигурност 20%

Този показател е много важен и сами знаете защо. Фирмената информация е изключителна ценна, затова ERP системата трябва да може да покрива определен стандарт за защита на информацията.

Скалируемост 15%

Какво количество информация може да поеме системата, без това да се отрази на нормалната и работа. Важно е тя да е изградена с мисъл за разрастване на фирмата и количеството данни.

Поддръжка 10%

Каква поддръжка може да Ви предложи фирмата, на която сте се доверили? Представете Ви, че се наложи допълнително обучение по модулите или желаете да промените нещо. Това е въпрос по който си струва да се помисли предварително.

Разгледайте нашето предложение, за да се убедите в качествата на предлагания от нас софтуер.

ProSoft ERP Модул склад Модул Продажби Модул Маркетинг