Google Tag Manager – Общ преглед

4.5/5 - (4 гласа)

Какво е Google Tag Manager

Google Tag Manager е система за управление на маркери, която ви позволява бързо и лесно да се добавяте различни тагове и кодови фрагменти на вашия уебсайт или мобилно приложение. Например може да имплементирате елементи, предназначени за анализ на трафика, както и за проследяване на реализациите. С Google Tag Manager добавяте един кодов фрагмент, вместо да редактирате целия код на сайта си за всяка външна услуга. Това намалява грешките и помага в много голяма степен за леснотата при следене на резултатите.

Профил и контейнер в Google Tag Manager

Това е най – високото ниво на организация в структурата на системата. От тук може да добавяте различни сайтове, за които да изграждате маркиране. Когато създавате контейнер, имате възможност да избирате къде точно ще се използва той – Мрежата, iOS или Android. За уеб страници и електронни магазини е необходимо да изберете мрежата, докато за мобилни приложения – съответната операционна система.

Google Tag Manager Containers

Tags (тагове) или маркери в Google Tag Manager

Таговете са един от основните елементи в маркиращата система. Могат да се настроят разнообразни маркери, които да се свързват с различни външни услуги и да изпращат съответната информация. Например това могат да бъде Google AdWords, Google Analytics, DobuleClick и др., като може да добавите и персонализиран HTML код. Те са задействат при определено събитие и предоставят необходимата информация на свързаната услуга.

Google Tag manager маркери

Можете да настроите Google Analytics да събира данни за посещенията. Най – вероятно сте запознати, че това става с поставянето на кодов фрагмент на всяка страница. Можете също така, изцяло да го направите с Google Tag Manager. Предимството е, че ще добавите само един код на сайта си за всички събития, които желаете да проследите. Един пример: с един код, поставен на всяка страница на уеб страницата ви, можете да интегрирате Google Analytics за следене на посещенията и сесиите, Google Remarketing Tag за събиране на информация за потребителите, Yandex Metrica за записване на видео на сесиите на потребителите, Conversion Tracking на AdWords за проследяване на конверсиите. Това ви дава голямо удобство за управление и изключителна гъвкавост, ако желаете да добавите или промените нещо.

Triggers или задействания

Всеки маркер се задейства от определено събитие. Можете сами да изберете дали това да бъде посещение на определена страница, кликване на линк, изпращане на форма или добавяне на продукт в количката. Настройването на тези тригери става, чрез избиране на действие, както и на страница, където да се отчита. След като настроим различни задействания, може да настроим нашите тагове да изпращат информация до свързаните услуги.

Google tag manager triggers

Променливи

Тук е мястото, където можете да намерите голям брой предефинирани променливи, както и да създадете свои. Пример за вградените променливи са например Click ID, Click URL, Page Path и много други. Те показват определен фрагмент от информация, която да използвате в задействанията. Не забравяйте, че е необходимо да включите от секцията с променливите тези, които ще използвате във вашия контейнер. В противен случай – те няма да бъдат активни и някои проследявания ще бъдат невъзможни.

Google Tag manager variables

Може да дефинирате и собствени променливи, например собственост в Google Analytics.

Data Layer или Слой данни

Data Layer е обект, който съдържа всякакви данни, които желаете да предадете към Google Tag Manager. Информация като променливи или събития може да бъде прехвърлена към системата на Google Tag Manager, чрез този слой данни. Също така, могат да бъдат настроени тригери или задействания, на базата на предадените данни. Например, възможно е да се задейства таг за ремаркетинг, ако общата стойност на поръчка в един онлайн магазин е над 100 лв. Този допълнителен слой данни е мощен инструмент, който ни предоставя още едно ниво на събиране и използване на информацията.

Обобщение

Google Tag Manager е изключително ефективен и удобен инструмент, за следене и анализ на действията на потребителите, без да се засяга скоростта на уеб сайта или мобилното приложение. Можете да изпробвате сами функционалностите на инструмента от този линк.

Това решение е изключително ефективно за онлайн магазини, където всяко значимо действие на потребителя може да се обозначи, без да се налагат сложни промени в кода на сайта. Вижте как да инсталирате Google Analytics проследяване, чрез Google Tag Manager.

Ако желаете да интегрирате Google Tag Manager в своя сайт или електронен магазин, но нямате необходимите познания – изпратете ни запитване.